Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest zespołem różnych działań rehabilitacyjnych, działań ukierunkowanych na poprawę stanu pacjentów dotkniętych na przykład udarem, czy też urazem czaszkowo-mózgowym, bądź innymi schorzeniami neurologicznymi. Są w tej grupie niezmiennie takie choroby jak stwardnienie rozsiane oraz choroba Parkinsona.

Ideą neurorehabilitacji jest systematyczne przywracanie pacjentowi wszystkich funkcji, które utracił na skutek choroby. Niekiedy jednak jest to możliwe. Wówczas przed rehabilitantem znajduje się zadanie aby nauczyć pacjenta pewnych konkretnych strategii ruchowych w zastępstwie dawnych, tak, by radził sobie możliwie najlepiej na co dzień, pomimo niepełnosprawności. Kluczowa w dalszym procesie leczenia jest akceptacja ograniczeń wynikających z choroby bywa. Utrzymanie tych funkcji mózgu, które nie uległy uszkodzeniu, ważne jest również podczas trwania procesu neurorehabilitacji. Wyzwaniem jest regularna stymulacja, która też ma zapobiegać ewentualnemu pogorszeniu się stanu pacjenta.

You may also like