Osteopatia

Osteopatia to metoda, w której badanie manualne jest podstawą by postawić diagnozę i leczyć chorych. Osteopatia uznaje korelacje pozytywną pomiędzy ciałem a psychiką, oraz umysłem, zarówno w stanach określanych jako zdrowie jak i w stanach chorobowych. Osteopatia podchodzi do ciała ludzkiego jako do całości, łącząc aspekt strukturalny jak i funkcjonalny, zakładając, że organizm ludzki posiada zdolność do procesów autoregulacyjnych i by przywracać homeostazę. Leczenie osteopatyczne posiada zatem ścisły związek z indukcją tychże mechanizmów.

Początek medycyny osteopatycznej sięga drugiej połowy XIX weku, kiedy to lekarz amerykański Andrew Taylor Still poprowadził definicję osteopatii jako formy ulepszania medycyny konwencjonalnej. W 1892 doszło dzięki niemu do założenia pierwszej szkoły osteopatii American School of Osteopathy w Kirksville w Missouri.

W 1897 roku dzięki grupie studentów American School of Osteopathy doszło do założenia American Osteopathic Association. A w ślad za tym dzięk Andrew Taylor’owi Still’owi doszło do założenia  Kirksville College, który do dziś jest najistotniejszym ośrodkiem edukacji osteopatycznej i badań naukowych w Ameryce.

You may also like