Podologia

Podologia, czy też podiatria, jest dziedziną medycyny, która zajmuje się procesem diagnozowania i leczenia (także chirurgicznym w wypadku lekarza) istniejącej choroby stopy i stawów skokowo-goleniowych. Zabiegi podologiczne posiadają różnorakie odmiany, często wymagając od osób praktykujących ten zawód wiedzy z zakresu wybranych nauk medycznych, tj.: diabetologii, dermatologii, chirurgi, ortopedii, opatrywania ran, technik zaopatrzenia ortopedycznego (ortezy, wkładki ortopedyczne). Zakres działań podologów szczególnie często obejmuje profilaktykę i leczenie stóp sportowców. Uważa się, że w Polsce podologia wciąż należy do dziedzin raczkujących. Brak tu uregulowania prawnego dotyczącego zakresu działania i kompetencji, przy czym w rzeczywistości dziedzina funkcjonuje.

Zaleca się, aby zabiegi podologiczne przede wszystkim miały miejsce w przypadkach pacjentów ograniczonych ruchowo, dotkniętych chorobami skóry, kości i stawów, czy też chorobami przemiany materii (cukrzyca). Do grupy objętej praktykami z tej dziedziny należą pacjenci z wadliwym ustawieniem kończyn i deformacjami palców kończyn (na przykład obecność haluksów, palców krogulczych).

You may also like