Medycyna sportowa

Medycyna sportowa to w dużej mierze fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT), czyli zakres pojęciowy nierozerwalnie związany z tak zwaną „medyczną rehabilitacją”. Fizjoterapię jest zatem zespołem metod leczniczych, które wykorzystują zjawisko reaktywności organizmów na bodźce. Specjalistami z zakresu zastosowania fizjoterapii są tak zwani fizjoterapeuci. Do działów fizjoterapii należy fizykoterapia, ergoterapia, masaż leczniczy, terapia manualna, kinezyterapia, hudroterapia, klimatoterapia i balneoterapia. Z kolei celem fizjoterapii jest próba zapobiegania postępowi i nawrotom choroby, próba usuwania różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej.

– W związku z uprawianym trójbojem siłowym nabawiłem się kontuzji – mówi pan Kuba, zawodnik od kilku lat. – Sprawa poważna, bo dotycząca kolana, czyli chyba najważniejszego stawu ludzkiego organizmu. Niestety rokowania nie były dobre, bowiem już po wstępnych oględzinach chirurga i prześwietleniu, okazało się, że potrzebny jest przeszczep łękotki. Sięgnąłem jednak najpierw, w związku też z kolejką w NFZ, po metody dalekowschodnie leczenia urazów. W tej chwili ciągle czekam na operacje.

You may also like