Medycyna alternatywna, a płeć

Kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z alternatywnych metod leczenia. W historycznym ujęciu prowadziły też zdrowszy tryb życia. To kobiety częściej również podejmują decyzje dotyczące zdrowia swoich mężów i rodzin. Mając na uwadze tak duży wpływ kobiet, ważną kwestią staje się analiza wzajemnego oddziaływania zdrowego stylu życia kobiet, alternatywnych metod leczenia oraz wpływu kobiet na przyszłość zintegrowanej opieki zdrowotnej. W serii artykułów Dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni? dr Ingrid Waldron z Uniwersytetu Pensylwańskiego prowadziła szeroko zakrojone poszukiwania możliwych biologicznych podstaw tak powszechnej różnicy. Artykuły te zawierają dogłębną analizę roli następujących czynników: większa podatność mężczyzn na choroby związana z recesywnymi mutacjami w chromosomie X; rola hormonów kobiecych, takich jak estrogen, który zapobiega miażdżycy u kobiet przed menopauzą; wpływ doustnych antykoncepcyjnych środków hormonalnych; badania przekrojowe wspomnianego zróżnicowania śmiertelności w wielu kulturach. Okazało się, że tylko ostatnia z wymienionych przyczyn ma istotne znaczenie. Wyższa śmiertelność mężczyzn jest normą we wszystkich z dziesięciu wysoko rozwiniętych społeczności. Czynniki genetyczne i hormonalne oczywiście upływają na taki stan rzeczy. Jednak badania Waldron jednoznacznie określają styl życia jako główną przyczynę.

You may also like