Medycyna alternatywna i równouprawnienie

Doktor Charles E. Lewis i Mary Lewis z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kalifornijskiego zastanawiali się nad potencjalnym wpływem równouprawnienia płci na zdrowie kobiet i mężczyzn. Badacze ci przyznają, że główne różnice wynikają raczej z typów zachowań kobiet i mężczyzn oraz ich ról w społeczeństwie niż z genetycznej odmienności. Czy gdy zmienią się role płci, zmienią się również związane ze zdrowiem typy zachowań, które wydają się tak bardzo od płci zależeć? Czy kobiety zrównają się z mężczyznami we współczynnikach umieralności na większość chorób, tak jak to już się stało w przypadku raka płuc, na co miało wpływ zwiększenie liczby palących, zwłaszcza wśród dojrzewających dziewcząt? Z pewnością kobiety będą narażone na większe ryzyko, prowadząc samochody i podróżując na dłuższych trasach, a także ulegając stresom związanym z odpowiedzialnością zawodową. Coraz więcej jest dowodów na to, że kobiety pracujące w uprzednio zdominowanych przez mężczyzn zawodach są narażone na podobne ryzyko, co owocuje porównywalnym wskaźnikiem śmiertelności i chorobowości, jak wśród mężczyzn. Niewątpliwie nie tak powinna wyglądać pożądana równość mężczyzn i kobiet. Mimo tych przerażających trendów kobiety wywierały i będą wywierać coraz silniejszy pozytywny wpływ na same siebie, swoje rodziny i przyszłość integracji konwencjonalnych i alternatywnych metod leczenia.

You may also like