Choroby płuc i opłucnej

Objawy zbliżone do ostrego brzucha obserwuje się w zapaleniu płuc, przechodzącym na opłucną przeponowa, szczególnie u dzieci. Bóle umiejscowione są w nadbrzuszu, nie w ściśle określonym punkcie, ale na obszarze wskazywanym płasko ułożoną dłonią. Naciek w płucu i objawy osłuchowe mogą pojawić się w kilka godzin później (należy zastrzec, że obecność nacieku płucnego lub wysięku opłucnej nie wyłączają zmian chorobowych w obrębie brzucha; jako przykład może posłużyć od-oskrzelowe zapalenie płuc, pojawiające się dość często w ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego i w rozlanym zapaleniu otrzewnej, w związku z upośledzeniem wskutek bólu ruchomości przepony). Podrażnienie otrzewnej w obszarze nadbrzusza jest często wyrazem zapalenia śródpiersia, spowodowanego pourazowym, mechanicznym, rzadziej samoistnym przedziurawieniem przełyku. Patognomoniczny jest szybko pogarszający się stan ogólny i stwierdzenie w badaniu radiologicznym wysięku lub powietrza w obrębie śródpiersia albo nad kopułami przepony.

You may also like