Troska o zdrowie

Troska o zdrowie własne i zdrowie innych osób leży w interesie każdego człowieka, pragnącego dobrobytu i szczęścia swojej rodziny, przyjaciół i całego społeczeństwa. Rodzina i społeczeństwo oczekują od nas optymalnego potencjału zdrowia i gotowości do wykorzystania go dla własnego i wspólnego dobra, szczególnie w sytuacjach nagłych zagrożeń i trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych. Nasza postawa wobec potrzeb zdrowotnych i nasz wkład w zwiększenie lub utrzymanie wysokiego potencjału cech psychofizycznych świadczą o zrozumieniu istoty i wartości zdrowia oraz o zaangażowaniu w tworzenie warunków szczęścia i dobrobytu każdego człowieka. Wysoki potencjał zdrowia można osiągnąć obecnie tylko poprzez świadomy i odpowiedzialny wybór racjonalnych zasad postępowania higieniczno-zdrowotnego. Zadaniem służby zdrowia w tym zakresie jest opracowywanie i przekazanie tych zasad społeczeństwu, natomiast każdy obywatel powinien przystosować je do własnych warunków i celów oraz wykorzystywać w praktyce życia codziennego. Skutki nieznajomości zasad higieniczno-zdrowotnych lub ich lekceważenia obciążają całe społeczeństwo nie tylko dużymi kosztami finansowymi, ale przede wszystkim ogromnymi stratami biologiczn

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *