Troska o zdrowie

Troska o zdrowie własne i zdrowie innych osób leży w interesie każdego człowieka, pragnącego dobrobytu i szczęścia swojej rodziny, przyjaciół i całego społeczeństwa. Rodzina i społeczeństwo oczekują od nas optymalnego potencjału zdrowia i gotowości do wykorzystania go dla własnego i wspólnego dobra, szczególnie w sytuacjach nagłych zagrożeń i trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych. Nasza postawa wobec potrzeb zdrowotnych i nasz wkład w zwiększenie lub utrzymanie wysokiego potencjału cech psychofizycznych świadczą o zrozumieniu istoty i wartości zdrowia oraz o zaangażowaniu w tworzenie warunków szczęścia i dobrobytu każdego człowieka. Wysoki potencjał zdrowia można osiągnąć obecnie tylko poprzez świadomy i odpowiedzialny wybór racjonalnych zasad postępowania higieniczno-zdrowotnego. Zadaniem służby zdrowia w tym zakresie jest opracowywanie i przekazanie tych zasad społeczeństwu, natomiast każdy obywatel powinien przystosować je do własnych warunków i celów oraz wykorzystywać w praktyce życia codziennego. Skutki nieznajomości zasad higieniczno-zdrowotnych lub ich lekceważenia obciążają całe społeczeństwo nie tylko dużymi kosztami finansowymi, ale przede wszystkim ogromnymi stratami biologiczn

You may also like