Białko na masę mięśniową

Nikt z ćwiczących regularnie ne wyobraża sobie chyba diety pozbawionej białka, bowiem białko to podstawowy budulec masy mięśniowej i źródło energii. Można by tytułem wstępu zastanowić się właśnie nad taką sytuacją, w której sportowcy, a w tym kulturyści, zostają nagle pozbawieni źródeł białka. To na pewno sytuacja dla nich niewyobrażalna i samo to już mówi samo przez się. Białko to, sięgając najgłębiej jak się da – źródło życia, w takim też świetle bywają rozpatrywane podstawy biologiczne człowieka.

Białka odgrywają zasadniczą rolę we wszystkich procesach biologicznych budujących mięśnie.
1. Towarzyszą katalizowaniu wielu przemian w układach biologicznych (enzymy są białkami),
2. Białka uczestniczą w transporcie wielu małych cząsteczek i jonów (np. 1 cząsteczka hemoglobiny przenosząca 4 cząsteczki tlenu),
3. Białka służą jako przeciwciała,
4. Białka biorą udział w przekazywaniu impulsów nerwowych jako białka receptorowe,
5. Białka pełnią także funkcję mechaniczno-strukturalną.

You may also like