Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek jest zespołem chorobowym, który rozwija się jako następstwo postępującego niszczenia wszystkich struktur nerek przez przewlekłą nefropatię i charakteryzuje się stopniowym narastaniem upośledzenia funkcji nerek. Zespół ten jest końcową wspólną drogą, jaką przebiegają pierwotne i.wtórne przewlekłe nefro- patie niezależnie od ich etiologii. Charakter zaburzeń metabolicznych oraz wywołanych przez nie objawów klinicznych jest bardzo typowy w poszczególnych okresach przewlekłej niewydolności nerek i zależy od stopnia jej zaawansowania. Oczywiście szereg objawów obserwowanych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, zwłaszcza we wczesnych jej okresach, zależy także od rodzaju wywołującej ją choroby nerek. Jednakże objawy, które wynikają z upośledzenia czynności nerek, są podobne we wszystkich nefropatiach i one też decydują najczęściej o losach chorego. Niejednokrotnie, szczególnie w późniejszych okresach niewydolności, badania kliniczne i laboratoryjne, a nawet autopsyjne, nie pozwalają na dokładne określenie rodzaju nefropatii, która była przyczyną niewydolności. Dla podkreślenia podobieństwa przebiegu przewlekłej niewydolności nerek u chorych z różnymi nefropatiami zespół ten określa się często mianeesm przewlekle choroby Brighta  Przez tę nazwę należy zatem rozumieć każdą przewlekłą niewydolność nerek niezależnie od jej przyczyny.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *