Leczenie alkoholika

Leczenie alkoholika z jego choroby należy do zadań szalenie trudnych. Nie jest to bynajmniej zadanie dla pierwszego lepszego lekarza – terapeuty, bowiem alkoholik, by ruszyć z miejsca i podjąć regularne leczenie musi najpierw zaufać, co jest rzeczą niezwykle trudną dla kogoś, kto w procesie wieloletniego na ogół i pokrętnego racjonalizowania siebie i świata, nabrał często trwałych uprzedzeń i obaw, już to i na samą myśl i końcu jego alkoholowej historii, niejako jego samego.

Wyposażony w kompletną wiedzę terapeuta, w pierwszym rzędzie ma za zadanie przeprowadzić z alkoholikiem kompletny i rzetelny wywiad, dotyczący nie tylko jego samego, ale i otoczenia w którym obracał się dotychczas i obraca w chwili podjęcia leczenia, w niektórych bowiem wypadkach konieczne jest przeniesienie chorego choćby na jakiś czas do placówki leczenia zamkniętego.

– Od podstawówki piłem przy różnych okazjach – mówi pan Wiktor. – Urodziny, imieniny, dzień po dwa po i po tydzień, cztery.. Zaczęły się z czasem ciągi. Miewałem przerwy, ale one też były coraz rzadsze. W końcu spowodowałem wypadek samochodowy, na skutek czego coś e mnie pękło i zdecydowałem się podjąć leczenie w miejscowej placówce leczenia uzależnień.

You may also like