Prestiż

Prestiż społeczny danego zawodu wiąże się z opinią społeczną o ludziach, którzy go wykonują. Jeżeli w społeczeństwie obniża się prestiż jakiegoś zawodu, to oznacza, że ludzie wykonujący ten zawód przestali odpowiadać tradycyjnie pojmowanemu modelowi czy raczej wzorowi osobowemu, który zakładał występowanie u jednostki określonych cech. Od lekarza wymaga się rzetelnego wykonywania zawodu, etycznego postępowania i zrozumienia cierpienia chorych. Społeczny protest powinien więc budzić lekarz, który jest obojętny wobec cierpienia lub je wręcz lekceważy, szczególnie w odniesieniu do człowieka ubogiego i samotnego, od którego nie może oczekiwać żadnych profitów materialnych poza wdzięcznością i słowami uznania. Niskie zarobki w niektórych działach gospodarki spowodowały jednak upowszechnienie się niechlubnych praktyk, a tym samym w oczach wielu ludzi obniżył się społeczny prestiż niektórych zawodów. Jednostka odgrywa swoją rolę często tylko w taki sposób, który pozwala jej przystosować się do życia w danym społeczeństwie. Każdy dorosły obywatel jest członkiem małej grupy, jaką stanowi rodzina, a jednocześnie pełni określoną rolę społeczną w zakładzie pracy, w organizacji politycznej lub społecznej. Ludzie wykonujący dany zawód wytwarzają swoistą podkulturę, a więc sposób zachowania, styl życia, nawyki. Dawniej zawód bardzo często przechodził dziedzicznie z ojca na syna. Wielkie tradycje ma do dziś w naszym społeczeństwie „górniczy stan”, nie tylko w związku z przysparzaniem krajowi tak potrzebnych dewiz, ale także ze względu na walory osobiste ludzi pracujących pod ziemią, odwagę, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, punktualność itp.

You may also like