Prestiż

Prestiż społeczny danego zawodu wiąże się z opinią społeczną o ludziach, którzy go wykonują. Jeżeli w społeczeństwie obniża się prestiż jakiegoś zawodu, to oznacza, że ludzie wykonujący ten zawód przestali odpowiadać tradycyjnie pojmowanemu modelowi czy raczej wzorowi osobowemu, który zakładał występowanie u jednostki określonych cech. Od lekarza wymaga się rzetelnego wykonywania zawodu, etycznego postępowania i zrozumienia cierpienia chorych. Społeczny protest powinien więc budzić lekarz, który jest obojętny wobec cierpienia lub je wręcz lekceważy, szczególnie w odniesieniu do człowieka ubogiego i samotnego, od którego nie może oczekiwać żadnych profitów materialnych poza wdzięcznością i słowami uznania. Niskie zarobki w niektórych działach gospodarki spowodowały jednak upowszechnienie się niechlubnych praktyk, a tym samym w oczach wielu ludzi obniżył się społeczny prestiż niektórych zawodów. Jednostka odgrywa swoją rolę często tylko w taki sposób, który pozwala jej przystosować się do życia w danym społeczeństwie. Każdy dorosły obywatel jest członkiem małej grupy, jaką stanowi rodzina, a jednocześnie pełni określoną rolę społeczną w zakładzie pracy, w organizacji politycznej lub społecznej. Ludzie wykonujący dany zawód wytwarzają swoistą podkulturę, a więc sposób zachowania, styl życia, nawyki. Dawniej zawód bardzo często przechodził dziedzicznie z ojca na syna. Wielkie tradycje ma do dziś w naszym społeczeństwie „górniczy stan”, nie tylko w związku z przysparzaniem krajowi tak potrzebnych dewiz, ale także ze względu na walory osobiste ludzi pracujących pod ziemią, odwagę, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, punktualność itp.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *