Cele

Cele, do jakich zmierza ludzka działalność, bywają bardzo różne: zdobycie władzy, majątku, sławy, osiągnięcie wysokiej pozycji społecznej, zdobycie prestiżu itd. Cele, jakie człowiek realizuje, mają dla niego znaczenie, a siły, które „popychają” go do realizacji tych celów, określa się pojęciem potrzeb. Według M. Jarosza potrzeby, inaczej dyspozycje motywacyjne, traktowane są jako właściwości organizmu odziedziczone lub nabyte w życiu osobniczym. Na przykład potrzeba zaspokojenia głodu czy pragnienia — to potrzeba wynikająca z właściwości organizmu. Inaczej potrzeby takie nazywa się podstawowymi, pierwotnymi lub biologicznymi. Natomiast, potrzeba uznania, aprobaty, zdobycia prestiżu itp. — to potrzeby wtórne, nabyte, powstające w wyniku wychowania w środowisku społecznym o określonych wymaganiach ekonomicznych, kulturowych. Nie zaspokojone potrzeby pobudzają do działania zmierzającego do osiągnięcia celu i zaspokojenia potrzeb. Są więc motywem działania, który zanika w chwili zaspokojenia potrzeby. Nie zaspokojona potrzeba wywołuje napięcie emocjonalne, od nieznacznego pobudzenia do coraz silniejszego. Człowiek dąży do rozładowania tego napięcia poprzez zaspokojenie potrzeby.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *