Sektor prywatny

Sektor prywatny coraz częściej interesuje się medycyną alternatywną z powodu możliwości, jakie ona stwarza. Dla pracodawcy wydatki na opiekę zdrowotną oznaczają nie tylko koszt samych zabiegów medycznych, lecz również stracony czas i zmniejszenie wydajności. Ma to bezpośredni wpływ na ich stanowisko. W 1996 roku w ankiecie przeprowadzonej przez „Business and Health” tylko 7% pracodawców oferowało zwrot kosztów leczenia w przypadku terapii alternatywnych. Jednak już pod koniec roku 1997 w nowej ankiecie tego samego czasopisma liczba ta wzrosła do 16%. Wśród pracodawców zatrudniających ponad 500 pracowników pokrycie kosztów medycyny alternatywnej zwiększyło się z 8 aż do 24%! Kolejnym czynnikiem sprzyjającym integracji alternatywnych metod leczenia jest fakt, że praktycy medycyny konwencjonalnej nie protestują przeciwko włączeniu terapii alternatywnych do konwencjonalnego systemu opieki zdrowotnej. W ankiecie Medalli z 1997 roku, przeprowadzonej wśród lekarzy pierwszego kontaktu w rejonie Seattie, 70% z nich uważało, że integracja alternatywnych metod leczenia zwiększy zadowolenie pacjentów, 39% – że podniesie się skuteczność leczenia, a 30% – że zaowocuje obniżeniem kosztów opieki medycznej.

You may also like