Bóle barków

Bóle w obrębie barku, ramienia i dłoni są jednak najczęściej spowodowane zaburzeniami rozwojowymi, zmianami zapalnymi lub zwyrodnieniowymi w u-kładzie kostnym, które w połączeniu z reumatycznymi lub spowodowanymi postawą zmianami mięśni i ścięgien doprowadzają do bolesnych zaburzeń w narządzie ruchu. We wszystkich przypadkach tego rodzaju bólu podstawową rzeczą jest uzupełnienie zdjęcia rentgenowskiego dokładnym badaniem klinicznym i badaniami serologiczno-bio-chemicznymi. Dotyczy to szczególnie tak często wysuwanych podejrzeń zwyrodnienia kości i chrząstki, z uszkodzeniem tarczy międzykręgowej lub bez niego oraz zespołu bolesnego barku. Należy przy tym pamiętać, że utrzymujące się bóle barku mogą być objawem towarzyszącym zapaleniu o-płucnej przeponowej po przebytym niemym zatorze tętnicy płucnej, przepuklinie przeponowej i procesom chorobowym toczącym się pod przeponą, z promieniowaniem bólu poprzez nerw przeponowy. Do najczęstszych zespołów uciskowych należy zespół cieśni nadgarstka, spowodowany uszkodzeniem nerwu po-środkowego w wyniku przewlekłego ucisku w kanale nadgarstka. Charakteryzuje się on występowaniem, przeważnie w nocy, dokuczliwych objawów w postaci uczucia obrzmienia i sztywności ręki i palców. Pacjenci często budzą się w nocy i próbują złagodzić dolegliwości przez pocieranie rąk lub poruszanie nimi.

You may also like