Zniszczenia kości

Paliczki paznokciowe i środkowe palców dłoni i stóp są z powodu ich obwodowego położenia szczególnie narażone na zaburzenia krążenia i urazy. Stąd końcowe paliczki wykazują izolowane zmiany, wprawdzie rzadkie, ale bardzo charakterystyczne i ważne diagnostycznie. Wiele chorób, jak: twardzina, choroba Raynauda, zapalenie zakrzepowe tętnic, zespół zimnych aglutynin, powoduje zanik i szpiczasty kształt końcowych paliczków. Zanikowi w twardzinie towarzyszy niekiedy odkładanie się soli wapnia w tkankach miękkich. Jednorazowe odmrożenie w okresie rośnięcia może zahamować wzrost paliczków paznokciowych. Rzadką chorobą jest osteoliza Harnascha, w której dochodzi do zaniku paliczków paznokciowych łącznie z płytką paznokciową; wygląda to tak, jakby końce palców zostały opalone. Niekiedy widoczne jest też uszkodzenie środkowych paliczków; palce dłoni i stóp są skrócone; nie stwierdza się cech zapalnych. Etiologia tych zmian jest nieznana. Ostro odgraniczone zaniki kości spotyka się w guzach kłębków szyjnych, zmianach zwyrodnieniowych paliczków paznokciowych, w sarkoidozie i w rzadkich przypadkach przerzutów do obwodowych części szkieletu w raku płaskonabłonkowym płuc. Guzy kłębka szyjnego są zawsze jednostronne, przerzuty z reguły obustronne.

You may also like