Spędzanie wolnego czasu

Także w tym względzie pierwszą szkołą racjonalnego, ciekawego lub przeciwnie — nudnego wypoczynku jest rodzina. W każdej rodzinie panują inne obyczaje w tym zakresie. Są i takie rodziny, które ze względu na bardzo złą organizację prac domowych nie wygospodarowują czasu wolnego we właściwej ilości. Winę za ten stan rzeczy ponoszą sami domownicy. Źle układają oni plan prac koniecznych do wykonania w danym tygodniu lub w określonym dniu. W takich domach nie wszyscy domownicy uczestniczą w wykonywaniu prac domowych. Nie możemy jednak zapominać, że dom, a więc rodzina ‚odpowiedzialna jest za fizyczny, umysłowy, moralny i estetyczny rozwój osobowości dziecka. W wyniku intencjonalnych, a więc zamierzonych oddziaływań rodzina rozwija zainteresowania czy predyspozycje wrodzone dziecka. Ważną rolę w rozwoju fizycznym będzie odgrywać sport i turystyka, a więc rekreacja czynna. Na rozwój estetyczny dziecka wpłynie wizyta w muzeum czy w teatrzyku lalkowym, wspólne malowanie czy rzeźbienie. Należy przypomnieć, że tradycje rodzinne w uprawianiu jakiejś dziedziny sztuki oddziaływały na pokolenia muzyków, malarzy — wystarczy wspomnieć choćby rodzinę Kossaków. Rodzice uczą cieszyć się zmęczeniem z wycieczki pieszej, niewygodą spania w namiocie. Z rekreacji człowiek powinien czerpać odprężenie psychiczne i fizyczne, pomagać ona powinna w zapomnieniu o problemach dnia codziennego.

You may also like