Umiejscowienie bólu pleców

Badanie pacjenta należy rozpocząć pytaniem, gdzie umiejscowione są bóle. Nie wystarczy, żeby chory sam palcami lub dłonią wskazał bolesne miejsce. Na badanie kręgosłupa składa się: oglądanie pacjenta, sprawdzenie ruchomości i badanie palpacyjne kręgosłupa, a także badanie neurologiczne. Oglądać należy pacjenta całkowicie rozebranego, w pozycji stojącej, od przodu, z boków i od tyłu. Badający musi poznać budowę chorego, proporcje jego ciała oraz postawę. Ocenić też należy pas barkowy, miednicę i mięśnie. Oglądanie i badanie ruchomości kręgosłupa pozwala rozpoznać wady postawy oraz utrwalone zniekszałcenia. Każde odchylenie od normy predysponuje do przedwczesnego wystąpienia objawów zużycia, tj. zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Z drugiej strony, zmiana kształtu kręgosłupa może być wyrazem procesu patologicznego. Garb jest np. następstwem klinowatego zniekształcenia i zapadnięcia trzonów kręgów z powodu zapalenia lub przerzutów, złamań albo zaniku kostnego. Obmacywanie służy ocenie napięcia mięśni. Ból przy ucisku lub opukiwaniu wyrostków kolczystych pozwala ustalić umiejscowienie zmian w poszczególnych segmentach kręgosłupa. Można też stwierdzić obecność procesu chorobowego w trzonie jednego kręgu, wywołując ból przez uderzenie lub wstrząs. W tym celu poleca się pacjentowi stanąć na palcach, a następnie nagle opaść na pięty, i pyta się go, czy odczuł nagły ból w jakimś odcinku kręgosłupa.

You may also like