Programy zdrowotne

Na podstawie doświadczeń uzyskanych przy procesach integracyjnych można wyciągnąć wnioski o roli konsumenta. Alternatywne metody leczenia zostały włączone do wielu programów zdrowotnych w wyraźnym celu, jakim jest przyciągnięcie nowych klientów. Można by sobie zadać pytanie, czy nadrzędnym celem programów zdrowotnych powinna być większa liczba klientów, czy też większa troska o ich zdrowie. Chociaż wiele decyzji dotyczących włączania alternatywnych terapii do programów zdrowotnych miało naukowe podstawy, jednak procesy integracji nie zawsze podyktowane były względami naukowymi. Spostrzeżenie to odnosi się również do terapii alopatycznych. W przypadku eksperymentalnych metod leczenia, takich jak operacja usunięcia części płuca z nasiloną rozedmą, chemioterapia przy użyciu wysokich dawek, przeszczep szpiku kostnego oraz wiele zabiegów chirurgicznych, ich skuteczność i bezpieczeństwo nie zawsze zostały naukowo udowodnione za pomocą losowych badań klinicznych. Decyzje o zwrocie kosztów leczenia często wymuszone są przez wymagania rynku, a nie podejmowane na podstawie naukowego uzasadnienia.

You may also like