Przyczyny niewydolności nerek

Jednym z najistotniejszych problemów patogenezy przewlekłej niewydolności nerek jest ustalenie, jakie są przyczyny bezpośrednio odpowiedzialne za rozwój zespołu objawów klinicznych niewydolności i jej końcowego stadium — mocznicy. Mimo ponad sto lat trwających badań nad tym zagadnieniem pozostaje ono nadal nie wyjaśnione. Zarówno dawne, jak i obecne koncepcje sprowadzają się do poglądu, że przyczyną stwierdzanych zaburzeń jest nagromadzanie się w płynach …

Czytaj dalej

Przenoszenie chorób zakaźnych

W warunkach współczesnego rozwoju środków komunikacji, szczególnie lotniczej, możliwość łatwego i szybkiego kontaktowania się ludzi z różnych stron świata sprzyja przenoszeniu chorób zakaźnych, głównie z krajów strefy tropikalnej, gdzie nadal istnieją ogniska cholery, żółtej febry, ospy prawdziwej lub tyfusu. W krajach o wysokiej kulturze zdrowotnej powołano specjalny system służb medyczno-sanitarnych, nadzorujących i zapobiegających szerzeniu się chorób zakaźnych. W międzynarodowych portach …

Czytaj dalej

Przebieg choroby zakaźnej

O przebiegu choroby zakaźnej bez jakiejkolwiek leczniczej interwencji lekarskiej decyduje liczba zarazków, ich zjadliwość oraz odporność organizmu zagrożonego człowieka. Wiadomo, że każde pogorszenie warunków utrzymania higieny osobistej lub środowiska sprzyja wzrostowi liczby bakterii chorobotwórczych i ich zjadliwości. Szerokie stosowanie antybiotyków w lecznictwie, hodowli i przemyśle spożywczym zwiększyło liczbę szczepów odpornych na preparaty bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Fakt ten spowodował konieczność intensyfikacji …

Czytaj dalej

Produkty ziołowe w aptekach

Chociaż produkty ziołowe są obecnie ogólnie dostępne w aptekach, większość farmaceutów nie jest ekspertami ziołolecznictwa. Podobnie wielu sprzedawców w sklepach ze zdrową żywnością ma niewielkie pojęcie o ziołach, w dodatku kierują się chęcią sprzedania swoich towarów. Bardziej biegła w ziołolecznictwie jest większość specjalistów od naturopatii, jednak posiadają oni licencjonowane praktyki tylko w ograniczonej liczbie stanów. Wobec braku jakiegokolwiek zorganizowanego i …

Czytaj dalej

Prestiż

Prestiż społeczny danego zawodu wiąże się z opinią społeczną o ludziach, którzy go wykonują. Jeżeli w społeczeństwie obniża się prestiż jakiegoś zawodu, to oznacza, że ludzie wykonujący ten zawód przestali odpowiadać tradycyjnie pojmowanemu modelowi czy raczej wzorowi osobowemu, który zakładał występowanie u jednostki określonych cech. Od lekarza wymaga się rzetelnego wykonywania zawodu, etycznego postępowania i zrozumienia cierpienia chorych. Społeczny protest …

Czytaj dalej

Pozycja materialna

Pierwszą prawidłowością był wpływ pozycji materialnej na występowanie objawów nerwicowych. Niski status społeczny i mniej korzystna sytuacja materialna współwystępowały z nerwicą. Zaobserwowano także wysoką korelację między pracą zarobkową żon a niepowodzeniami w małżeństwie. W badaniach szwedzkich wzięto pod uwagę wpływ następujących elementów na występowania nerwicy: warunki materialne, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, stosunki małżeńskie i rodzinne oraz potrzebę kontaktów z przyjaciółmi i …

Czytaj dalej

Poglądy

Każdy człowiek ma różne poglądy i przekonania, posługuje się schematami poznawczymi, niezależnie od tego, czy i w jakiej mierze jest tego świadom. A treść poglądów i przekonań kształtuje zachowanie człowieka, tj. sposób rozwiązywania zadań, a także dobór celów w życiu i sposobów ich osiągania. Dlatego też przy analizie osobowości człowieka aspekt orientacyjno-poznawczy jest naczelny. Jak już zaznaczono, podstawowe znaczenie dla …

Czytaj dalej

Pierwszy ton serca

Pierwszy ton powstaje w następstwie nagłego napięcia zastawek przedsionkowo-komorowych, kolejno: dwudzielnej i trójdzielnej, na początku skurczu izowolumetrycznego komór. Głośność. Zależy ona od pozycji zastawek, szybkości i siły ich napinania, tj. od szybkości narastania ciśnienia w komorze i od ruchomości zastawek przedsionkowo-komorowych. Jeżeli skurcz wypada w końcowej fazie szybkiego napełniania komór i przy skróconym do poniżej 0,12 s czasie przewodzenia, zastawki …

Czytaj dalej

Pieczenie skóry podeszwowej

Dokuczliwe pieczenie skóry podeszwy i zewnętrznego brzegu stopy, które przy chodzeniu staje się wręcz nie do zniesienia, występuje w zespole kanału stepu, czyli przy obwodowym zespole ucisku nerwu piszczelowego w kanale kostki przyśrodkowej, pod więzadłem promienistym stepu. Od postawnych bólów stopy odróżnia wymieniony zespół: osłabienie lub zniesienie czucia po stronie podeszwowej stopy, niemożność zginania i rozstawiania palców. Charakterystyczne są przede …

Czytaj dalej

Rekreacja i wypoczynek

Czas pracy i czas wolny powinny dopełniać się i wspólnie kształtować osobowość człowieka. Właściwie organizowany wypoczynek ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, a także na wydajność w pracy i harmonijne współżycie rodzinne. W związku z wprowadzeniem skróconego tygodnia pracy racjonalne wykorzystanie czasu wolnego staje się problemem ważnym z punktu widzenia społecznego. Zagadnienie to absorbuje nie tylko tych, którzy decydować …

Czytaj dalej