Relacje rodziców i dzieci

Istnieje pewna liczba rodziców, którym brak jest umiejętności porozumienia się z własnymi dziećmi, którzy nie potrafią odgadnąć i zrozumieć prawdziwych powodów, przyczyn tzw. złego zachowania się. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że dziecko w ten sposób może rozładowywać narastające napięcie psychiczne. Dziecko wielokrotnie odpychane, niezrozumiane, uczy się reagować rezerwą na zainteresowanie rodziców, na ich rzadkie pieszczoty. Zaczyna wykazywać objawy obojętności …

Czytaj dalej

Rodzina

Pełna rodzina istnieje przy połączeniu obu tych funkcji, a więc małżeńskiej i rodzicielskiej. Więź emocjonalna z dzieckiem może zacieśnić lub rozluźnić więź uczuciową między małżonkami. Obowiązki rodzicielskie, dzielone sprawiedliwie, powodują dorastanie do ról rodzicielskich. Oprócz ról zawodowych każdy z małżonków pełni teraz rolę ojca lub matki i wiążące się z nią obowiązki opiekuna i wychowawcy. Rola ojca i matki ma …

Czytaj dalej

Rola społeczna

Realizacja wielu ról wymaga od człowieka przede wszystkim energii i czasu. Niewłaściwe wypełnianie ról pociągnąć może rozmaite sankcje, np. zaniedbywanie obowiązków służbowych, zawodowych, może wpłynąć na pozycję jednostki w zakładzie pracy. Człowiek taki nie awansuje, nie jest nagradzany, a nawet bywa, że jest zwolniony. Z kolei pogodzenie roli męża i ojca z rolą działacza społecznego lub człowieka udzielającego się towarzysko …

Czytaj dalej

Role społeczne

Truizmem wydaje się przypominać, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Według A. Kłoskowskiej w ewolucji rodziny rysują się dwie tendencje, „z których jedna zmierza ku zwartej formie rodziny opartej na bardzo ścisłych emocjonalnych związkach, druga zaś charakteryzuje się luźnymi powiązaniami i swobodnym koleżeńskim typem stosunków. W Polsce można spotkać obie odmiany rodzin, ale nie podobna określić proporcji ich występowania”. Dawniejsza, …

Czytaj dalej

Rozciągnięcie pęcherza

Ostre rozciągnięcie pęcherza moczowego naśladuje często objawy ostrego brzucha i niekiedy bywa przyczyną interwencji chirurgicznej! Poprzestanie na stwierdzeniu pacjenta, że niedawno oddał mocz, może być przyczyną błędnej oceny stanu, jest to bowiem zwykle częściowe opróżnienie rozciągniętego do granic możliwości pęcherza. „Guz” w podbrzuszu ze stłumieniem odgłosu opukowego w jego obrębie raczej nie pozostawia wątpliwości; wprowadzenie cewnika lub nakłucie pęcherza jest …

Czytaj dalej

Rozkład dnia

Odpowiednio opracowany rozkład dnia wzmacnia układ nerwowy, nawet w przypadkach wrodzonej jego słabości. Zasadą powinno być przestrzeganie racjonalnego trybu życia, a więc zachowanie właściwego rytmu pracy i wypoczynku oraz unikanie wszelkich gwałtownie działających bodźców. Regularność w wykonywaniu przez człowieka codziennych obowiązków znajduje całkowite uzasadnienie w zdolności układu nerwowego do tworzenia nawyków. Prowadzi to w efekcie do wytworzenia określonego stereotypu dynamicznego, …

Czytaj dalej

Ruch to zdrowie

Wskutek braku codziennego ruchu najbardziej cierpi układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. Poza tym brak ruchu w pracy oraz nieumiejętność odpoczywania przyczyniają się do zmniejszenia odporności nabytej w okresie lata, podczas urlopu. Zapamiętajmy, że spędzając osiem godzin za biurkiem, a czas wolny po pracy przed telewizorem czy w kawiarni — ograniczamy procesy utleniania w ustroju. Regularne spacery to znakomity środek wzmacniający cały …

Czytaj dalej

Ryzyko choroby wieńcowej

Według prof. E. Szczeklika pod pojęciem tym rozumiemy przewlekłe schorzenie tętnic wieńcowych na tle miażdżycowym, które występuje na przemian pod postacią dusznicy bolesnej, zawału serca i ostrej niewydolności wieńcowej bez zawału w czasie jej przebiegu. Zmniejszenie przepływu krwi na skutek organicznego lub czynnościowego zwężenia naczyń wieńcowych upośledza zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen i prowadzi do wystąpienia klinicznych objawów dusznicy bolesnej. …

Czytaj dalej

Rzekome zapalenie otrzewnej

O rzekomym zapaleniu otrzewnej w cukrzycy należy myśleć w przypadku bólów w nadbrzuszu i wymiotów. Rozpoznanie zależy od wyników badań laboratoryjnych. Pewne postacie hiperlipemii usposabiają do nawracających zapaleń trzustki z towarzyszącymi, typowymi bólami. Zdarzają się jednak bóle brzucha zarówno w samoistnej, jak i wtórnej hiperlipemii, bez współudziału zapalenia trzustki. Ostre bóle brzucha z uczuciem znużenia i pod-żółtaczkowym zabarwieniem skóry, które …

Czytaj dalej

Otyłość

Otyłość rozpoznaje się na pierwszy rzut oka. Potwierdza ją porównanie istotnej masy ciała z należną, z uwzględnieniem indywidualnych, omówionych wyżej ograniczeń. W przypadkach granicznych lub w razie trudności w ocenie objętości brzucha wskutek nadmiernej lordozy kręgosłupa, można posłużyć się pomiarem fałdu skóry. Grubość fałdu skórnego mierzy się. w połowie ramienia na jego tylnej powierzchni, na tułowiu w linii pachowej środkowej …

Czytaj dalej