Zespół Parkinsona

Zespół parkinsona jest zwyrodnieniową chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Jest chorobą postępującą i samoistną, jej dawna nazwa to drżączka poraźna. Należy do chorób układu pozapiramidowego. Objawy tego schorzenia opisał lekarz brytyjski James Parkinson, stąd też nazwa choroby. Zjawiskiem charakterystycznym choroby parkinsona jest postępująca utrata komórek nerwowych, co ma znamiona patologiczne. Choroba przez długi czas może być nierozpoznawalna, dopiero gdy systematycznej utracie komórek nerwowych zacznie towarzyszyć nagła utrata znacznej ich ilości, wówczas pojawiają się objawy choroby, a co za tym idzie diagnoza. Dotknięty tym układ piramidowy, odpowiedzialny za motorykę, daje określone objawy, takie jak spowolnione tempo ruchów czy drgawki. Schorzenie prowadzi nieuchronnie do inwalidztwa, nawet wobec stosowania leków nowej generacji. Sposobem hamowania postępów choroby jest rehabilitacja, umożliwiająca choremu funkcjonowanie. Sposobem oddziaływania farmakologicznego natomiast jest dozowanie choremu leków wpływających na poziom dopaminy.

You may also like