Bóle stawów i pleców

Bóle jednego lub wielu stawów i bóle pleców są dolegliwościami bardzo częstymi. Mogą one być jedynym powodem skłaniającym pacjenta do zasięgnięcia porady lekarskiej, ale mogą też współistnieć z innymi objawami chorobowymi. W każdym wypadku należy je traktować poważnie. Przyczyny tych dolegliwości są często banalne, np. nadmierne obciążenie, zaburzenia statyki, zmiany degeneracyjne, ale mogą się za nimi kryć procesy zapalne, choroby układowe lub nowotworowe. Rozpoznanie przyczyny bólów w narządzie ruchu niekoniecznie wymaga badań uzupełniających, jak badanie radiologiczne, badania z zakresu medycyny nuklearnej czy liczne testy laboratoryjne. Często może ono być postawione wyłącznie na podstawie danych z wywiadu i badania przedmiotowego. Do objawów, na które należy zwrócić uwagę, należą nie tylko ewentualne odchylenia od normy w narządzie ruchu, ale i zmiany w pozostałych narządach oraz ogólny stan pacjenta. Istotne dla rozpoznania bywają dane osobowe pacjenta, jak wiek, płeć, zawód lub rodzaj wykonywanej pracy. Zaistniałe po raz pierwszy w życiu bóle krzyża u mężczyzny powyżej 40 r.ż. pozwalają wyłączyć rozpoczynające się zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, ale należy o nim myśleć u praktykanta, ucznia, studenta lub młodego żołnierza. Dnawe zapalenie stawów jest u kobiet chorobą bardzo rzadką i występuje prawie wyłącznie w okresie po menopauzie.

You may also like