Wielkość krwiomoczu

Oznaczanie wielkości krwinkomoczu nie powinno być opierane na zwykłym rutynowym badaniu osadu moczowego. Liczba krwinek przypadających na jedno pole widzenia w badaniu osadu może być traktowana jedynie jako orientacyjny wskaźnik wielkości hematurii. Miernikiem znacznie dokładniejszym jest wielkość wydalania erytrocytów w moczu w ciągu doby lub w ciągu minuty. Postać, w jakiej erytrocyty są wydalane w moczu, może niekiedy wskazywać na źródło krwawienia. Szczególnie wartościowe jest stwierdzenie obecności wałeczków erytrocytozach, to jest wałeczków utworzonych z krwinek czerwonych. Ich obecność wskazuje, że źródłem krwawienia są nerki, a nie drogi moczowe. Oczywiście brak wałeczków erytrocytarnych w moczu nie przemawia przeciwko nerkowemu pochodzeniu hematurii. Mniejsze znaczenie diagnostyczne ma stwierdzenie, czy krwinki znajdujące się w moczu są świeże, czy wyługowane. Erytrocyty wyługowane i zniekształcone pochodzą przeważnie z nerek, tym samym ich obecność w moczu przemawia za tym, że przyczyną hematurii są zmiany w nerkach. Natomiast przy uszkodzeniu zlokalizowanym w drogach moczowych najczęściej wydalane są erytrocyty świeże. Nie można jednak bezkrytycznie opierać się na wyglądzie krwinek czerwonych przy próbach ustalenia miejsca krwawienia w układzie moczowym, ponieważ zależy on nie tylko od źródła hematurii, ale również od ciśnienia osmotycznego oraz pH moczu.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *