Niedosłuch

Ubytek słuchu (niedosłuch) należy do schorzeń trwałych. Objawia się ty, że czułość narządu słuchu ulega obniżeniu. W praktyce osoby dotknięte niedosłuchem słyszą gorzej dźwięki ciche, gorzej niż osoby słyszące normalnie. Towarzyszy temu słabsza wrażliwość na głośne dźwięki oraz pogorszona zdolność do rozumienia mowy.

Klasyfikacja medyczna wyróżnia trzy rodzaje niedosłuchu – 1. Odbiorczy, 2. Niedosłuch przewodzeniowy i 3. Mieszany.

ad 1. Niedosłuch odbiorczy często efektem naturalnym procesu starzenia się organizmu, co w praktyce oznacza, że w ślimaku usznym zanikają komórki słuchowe. W przypadku tego rodzaju niedosłuchu leczenie polega na protetyce słuchu odpowiednio dobranym aparatem słuchowym.
ad 2. Niedosłuch przewodzeniowy dotyczy natomiast pewnych zmian w obszarze zewnętrznego przewodu słuchowego – błony bębenkowej lub ucha środkowego. Schorzenie tego typu może zostać wywołane poprzez otosklerozę, urazy błony bębenkowej, zapalenie ucha lub guzy w kanale.
ad 3. Niedosłuch mieszany. Osoby cierpiące na ten rodzaj schorzenia mogą również korygować swój słuch przy pomocy aparatu słuchowego.

You may also like