Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczne są ważnym miejscem leczenia zaburzeń, których obecnie nie brakuje. Raczej przeciwnie. Wydaje się, lub jest prawdziwym, stwierdzenie, że wszyscy na coś chorują pod względem psychologicznym, tylko niewielu jest rzetelnie zdiagnozowanych. Solą w oku zdrowia jest w tym przypadku sprawa uzależnień, które są obecne tak często jak pieczywo na półkach, pieczywo niejednokrotnie odpowiedzialne za sprawy złego trawienia, bowiem „podsypywane” chemią. Tymczasem terapia psychologiczna ma za zadanie wypracować lepsze sposoby reagowania zachowań, które nie budzą poczucia winy, żalu i nie obniżają poczucia własnej wartości. Chodzi więc również o to wszystko, co kryje się po wytartym dziś pojęciem, aczkolwiek bardzo ważnym, czyli pozytywne myślenie.

Pozytywne myślenie jest w swej istocie pozytywnym nastawianiem do życia i do ludzi. Pozytywne myślenie pomaga w realizowaniu swojego planu, czyli osiąganiu wyznaczonych celów, wydłuża też życie i daje pewne poczucie szczęścia. Czy da się nauczyć pozytywnego myślenia? Dziś fizycy kwantowi potwierdzają filozofię nauczycieli z Dalekiego Wschodu, którzy  nauczali od tysięcy lat, że myśl jest falami energii i jak każda energia ma właściwość niszczenia z jednej, ale budowania z drugiej strony. Każda myśl posiada odpowiednie wibracje z określoną częstotliwością, która przyciąga do siebie odpowiednio podobną częstotliwość. Działa zatem rezonans.

You may also like