Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna świadczy usługi w ramach szeroko pojętego leczenia psychologicznego, często również związana z leczeniem i poradnictwem psychiatrycznym. Poradnie tego typu są stałymi już punktami na mapie leczenia medycznego w ogóle.

Doniosła rola przypadła w udziale poradniom psychologicznym, ponieważ mierzą się one z trudnościami pacjentów, na których swe piętno odciskają skutki oddziaływania cywilizacyjnego.

– Moje problemy zaczęły się w związku z przełomem końca lat osiemdziesiątych a początkiem dziewięćdziesiątych – mówi jeden z chorych. – Utraciłem wówczas pracę w zakładzie, w którym przyszło mi wcześniej przepracować dwadzieścia lat. I jakoś w nowych realiach nie mogłem się odnaleźć. Pojawiło się sporo alkoholu, a w ślad za tym uzależnienie. Nie ja jeden, bo z programu leczenia grupowego korzysta w moim lokalnym ośrodku wiele osób, w tym też takie zmarginalizowane jak ja.

Przyczyn korzystania z usług poradni psychologicznych jest wiele. Na ogół są to różne odmiany depresji lub choroby dwubiegunowej z różnymi odmianami nerwic czy schizofrenii. Leczenie przebiega wtedy dwutorowo – jest leczenie lekami z jednej strony, z drugiej leczenie na zasadzie terapii.

You may also like