Kontrowersyjne obszary medycyny alternatywnej

Niewątpliwie wiele obszarów medycyny alternatywnej pozostanie kontrowersyjnych, jednak opinie niemające uzasadnienia, reprezentowane przez skrajne stanowiska, będą musiały poddać się naukowemu sprawdzianowi. Na pewno wyłoni się wspólny obszar. Kiedy wszystko już się wyjaśni, to, co się sprawdza, nie będzie już umieszczane na biegunie konwencjonalnym czy alternatywnym, lecz będzie się po prostu nazywać dobrą medycyną. W uniwersalnym poszukiwaniu końca choroby i cierpienia nie będzie ani konwencjonalnych, ani alternatywnych metod leczenia, a jedynie metody leczenia, które zostały zweryfikowane przez surowe kryteria nauki. Należy pamiętać, że duża liczba zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych terapii ma niewiele lub nie ma w ogóle podstaw naukowych. Ich brak nie oznacza jednak, że dane działanie nie może być skuteczne, znaczy to tylko tyle, że jego skuteczność nie została ani udowodniona, ani zakwestionowana przez dowody naukowe. Skuteczność alternatywnych metod leczenia jest faktem i może być wykorzystana w wielu ostrych i przewlekłych chorobach. Ograniczenia i ryzyko istnieją zarówno przy opiece alternatywnej, jak i konwencjonalnej, lecz można je zminimalizować, kiedy z obu metod korzysta się w sposób właściwy i wyważony

You may also like