Rak

Tylko 5% chorych odczuwa dolegliwości, skłaniające ich do zgłoszenia się u lekarza w okresie, gdy istnieje jeszcze szansa wyleczenia. Leczenie chirurgiczne i naświetlanie w późniejszym okresie ma zwykle charakter objawowy. Stwierdzono, że zaniechanie palenia papierosów zmniejsza ryzyko zachorowania na raka płuc o 80%! Jednak apel o zaniechanie palenia w warunkach obecnego kryzysu i reglamentacji papierosów spotyka się często z podejrzliwą reakcją pacjentów, niechętnych do wszelkich nakazów, zaleceń i ostrzeżeń. Pacjenci często pytają o rakotwórcze właściwości środków codziennego użytku, np. sacharyny, niektórych kosmetyków lub detergentowych proszków do prania. Według danych z piśmiennictwa naukowego dotychczas nie stwierdzono takiego działania na organizm ludzki, mimo że w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach takie działanie zostało potwierdzone. Czasami potrzeba wieloletnich obserwacji i badań doświadczalnych, aby wykluczyć szkodliwe dla organizmu czynniki środowiskowe. Pierwotny rak wątroby, należący raczej do rzadko występujących nowotworów, częściej stwierdzany jest w poalkoholowej marskości wątroby. W przemyśle istnieje zawodowe narażenie na czynniki karcinogenne chemiczne i fizyczne.

You may also like